LINK TREES | سایت آموزش پیوند درختان | فیلم جزوه آموزشی کشاورزی و منابع طبیعی|قیچی چاقوی پیوند

: فروشگاه کشاورزی پیوند قیچی پیوند درختان نوار چسب چاقوی پیوند | بسته آموزشی کشاورزی | سایت آموزش پیوند درختان | فیلم جزوه آموزشی کشاورزی و منابع طبیعی | آموزش باغبانی | جزوات پیوند زدن درختان
 سایت آموزش پیوند درختان | شماره سایت آموزش پیوند درختان|آموزش پیوند زدن درختان| link trees |آموزش تصویری پیوند|تکنیک های پیوند درختان

سایت آموزش پیوند درختان ( www.LinkTrees.ir) آموزش پیوند زدن درختان میوه نیمه گرمسیری خزان دار : روش های پیوند درخت خرمالو و زمان پیوند درخت خرمالو Persimmon tree grafting method

روش های پیوند درخت خرمالو و زمان پیوند درخت خرمالو

درخت خرمالو | نحوه و روش پیوند درخت خرمالو | زمان پیوند درخت خرمالو | پیوند کردن درخت خرمالو

نوع پیوند و نحوه انجام آن جهت ازدیاد درختان خرمالو

جهت ازدیاد خرمالو دو نوع پیوند بطور تجارتی مرسوم است، شکمی یا پوستی و اسکنه‌ای

سایت آموزش پیوند درختان www.LinkTrees.ir آموزش پیوند زدن درختان میوه | tree grafting method | فیلم تکنیکهای پیوند زنی درختان | فیلم پیوند درخت | دانلود فیلم پیوند زدن درختان | grafting fruits tree pivand

الف) پیوند شکمی یا پوستی

از اواسط خرداد تا اواسط مرداد ماه بسته به منطقه اقدام به پیوند می‌گردد بایستی پایه ‌ها را قبلاً آماده نمود. شاخه ‌های مازاد را قطع و پس از آنکه پایه جهت انجام پیوند مناسب شد، شروع به زدن پیوند شکمی می‌کنند.

مراحل اجرای پیوند شکمی :
انتخاب پیوندک
شاخه‌ ای که برای اینکار انتخاب می‌ شود باید یکساله و کاملاٌ رسیده باشد. پس از قطع شاخه، برگ‌ها از نزدیک دمبرگ جدا می‌شوند و پیوندک‌ها را در محل سایه و چنانچه تعداد شاخه‌ ها زیاد باشد در کیسه گونی مرطوب در سایه قــرار می‌دهند.

برش پیوندک :
در ابتدا باید در نظر داشت که جوانه‌ های انتهایی و سرشاخه، مناسب پیوندک نمی‌ باشند و بهترین پیوندک از جوانه ‌های میانی که کامل هستند تهیه می‌شود.
برای تهیه پیوندک ابتدا برشی افقی در فاصله ۲-۱ سانتی متری بالای جوانه ایجاد کرده و سپس دو برش عمودی در دو طـــرف آن ایجـاد می ‌کنیم بطوریکه از دو طرف جوانه گذشته و در زیر جوانه به هم متصل شوند

جدا نمودن پیوندک :
در این قسمت باید پیوندک برش خورده از شاخه جدا شود. پیوندک شامل پوست و جوانه می‌باشد و چنانچه چوب به آن متصل باشد باید به آرامی و با احتیاط جدا شود

شکاف پوست روی پایه :
محل انجام پیوند روی پایه ۲۰-۱۵ سانتی متر بالا‌تر از سطح خاک قرار دارد. پس باید ابتدا محل پیوند تمیز شود، آنگاه با چاقوی پیوند زنی دو شکاف افقی و عمودی به شکل T ایجاد نموده و با چاقوی دو لبه پوست پایه باز شود

استقرار پیوندک روی پایه :
بعد از آماده شدن پایه و پیوندک، پیوندک را از لبه باز شده به طرف داخل شکاف فشار داده تا در محل شکاف جای گیرد بطوریکه لبه صاف پیوندک کاملاً در محل شکاف پایه که به شکل خط افقی است قرار گیرد.

بستن محل پیوند به وسیله نوار پیوند :
پیوندک باید درست در جایی قرار گیرد که لایه‌های زاینده پایه و پیوندک کاملاً با یکدیگر در تماس باشند به همین خاطر باید طول شکاف پایه برابر با طول پیوندک باشد. پس از قرار گرفتن کامل پیوندک در شکاف پایه، باید محل زخم با نخ مخصوص پیوند بسته شود

نهال پیوند شده :
بعد از گرفتن پیوند، دمبرگ که نقش حفاظت جـــوانه کناری را بر عهده داشته خود به خود خشک شده و می ‌افتد و باید همزمان با رشد جوانه، نوار پیچیده شده دور محل پیوند باز شود.عمل باز کردن نخ پیوند یا نوار پیوند بعد از گذشتن حدود ۳ هفته و پس از اطمینان از گـــرفتن پیوند انجام می ‌شود. پس از آن عمل سربرداری صورت می‌گیرد تا امکان رشــــــد به جوانه پیوندی جوش خورده، داده شود.

سایت آموزش پیوند درختان www.LinkTrees.ir| آموزش پیوند زدن درختان میوه |روش های پیوند درخت خرمالو | زمان پیوند درخت خرمالو Persimmon tree grafting method | پیوند اسکنه‌ای یا شکافی Cleft grafting

ب) پیوند اسکنه‌ای یا شکافی

این پیوند قبل از بیدار شدن جوانه ‌ها در اسفند یا اوایل بهار انجام می‌گیرد.

مراحل اجرای پیوند اسکنه‌ ای
پایه از نقطه طوقه هم کف خاک به کمک اره بریده می‌شود.

ایجاد شکاف روی پایه
به منظور قرار دادن پیوندک ‌ها در پایه، شکافی به عمق ۳-۲ سانتی متر در جهت طولی در پایه ایجاد می‌ شود در این عملیات از چاقو برای پایه‌ های جوان و برای شکاف دادن پایه‌ های مسن و ضخیم از داسک استفاده می‌شود.

تهیه پیوندک
پیوندک از شاخه‌ های جوانه دار (دارای ۴-۳ جوانه ) انتخاب می ‌شود برای تهیه آن از دو طرف انتهای شاخه به طور متقابل و به طول ۶-۳ سانتیمتر ، برش ایجاد می‌شود.

قرار دادن پیوندک در شکاف
پیوندک باید طوری در شکاف قرار بگیرد که سطح برش نخورده آن با دیوار پایه در یک امتداد قرار گیرد تا بتواند سریع‌تر و بهتر جوش بخورد.

بستن محل پیوند
پس از استقرار پیوندک ، محل پیوند با چسب باغبانی پوشانده شده و با نخ محکم بسته می‌شود.

ازدیاد خرمالو – درخت خـرمالو – پیوند درختان گلابی – پیوند زدن درختان نقاط نسبتاً گرم و مرطوب – روش پیوند درختان اکثر مناطق نقاط نسبتاً گرم و مرطوب
روش پیوند درخت خرمالو | روش کاشت درخت خرمالو | نحوه کاشت درخت خرمالو | پیوند درخت خرمالو | پیوند زدن درخت خرمالو | روش پیوند زدن درخت خرمالو | زمان پیوند درخت خرمالو | روش پیوند زدن درخت خرمالو

سایت آموزش پیوند درختان www.LinkTrees.ir| آموزش پیوند زدن درختان میوه |روش های پیوند درخت خرمالو | زمان پیوند درخت خرمالو Persimmon tree grafting method | پیوند اسکنه‌ای یا شکافی Cleft grafting

پیوند زدن

پیوند زدن عبارت است از متصل کردن دو قسمت گیاهی به نحوی که آن دو قسمت، توسط باززایی در محل اتصال با هم یکی شده و به عنوان یک گیاه مستقل به رشد ادامه دهند. قسمتی که در بالای پیوند قرار دارد پیوندک و قسمت زیرین که ریشه را تشکیل می دهد، پایه نامیده می شود.
هرگاه پیوندک از یک شاخه حاوی چند جوانه تشکیل شده باشد به آن پیوند شاخه (grafting ) و هر گاه پیوندک تنها از یک جوانه به انضمام اندکی از پوست و چوب تشکیل شده باشد، آن را پیوند جوانه (budding ) می نامند. گاهی قطعه ای از شاخه بین پایه و پیوندک قرار می گیرد که آنرا میان پایه می نامند.
بهترین زمان انجام پیوند برای پیوند های شاخه در اواخر زمستان یا اوایل بهار با استفاده از پیوندکی است که در زمان استراحت گیاه گرفته شده و در دمای نزدیک صفر درجه سانتی گراد انبار شده باشد. بهترین زمان انجام پیوند برای پیوند های جوانه از اواسط بهار تا اواخر تابستان است که پایه براحتی پوست می دهد.

خُرمالو

خُرمالو درختی از گیاهان گلدار دولپه‌ای است که در راسته خلنگ‌ سانان و تیره خرمالوئیان قرار می‌ گیرد. خرمالو رسته‌ای است که تقریباً دارای ۵۰۰-۴۵۰ گونه برگریز و درختان همیشه سبز می‌باشد.
بیشتر این گونه‌ ها بومی مناطق گرمسیر هستند و تنها تعداد کمی از آنها در آب و هوای معتدل گسترش دارند. میوهٔ این گیاه که خوراکی است نیز «خرمالو » نامیده می‌شود. نام خرمالو ترکیبی است از دو واژهٔ خرما و آلو – ارقام خرمالو Persimmon fruits tree

خرمالوی ژاپنی Diospyros kaki

خرمالوی ژاپنی ( Diospyros kaki ) گونه‌ای است که در سطح وسیعی و به جهت میوه خوشمزه آن کشت می‌شود. این گونه که بومی چین می‌باشد خوش طعم بوده و برگهایی پهن و سفت دارد. ابتدا به جهت استفاده از میوه آن، در سایر نواحی آسیای شرقی پرورش یافت و بعدها در دهه اول سده نوزدهم به کالیفرنیا و جنوب اروپا معرفی شد.

خرمالوی آمریکایی Diospyros virginiana

خرمالوی آمریکایی (Diospyros virginiana ) بومی مناطق شمال شرقی آمریکا می‌ باشد.

خرمالوی سیاه Diospyros digyna

خرمالوی سیاه (Diospyros digyna ) بومی مکزیک است و میوه آن درحالت نرسیده دارای پوستی سبز و گوشتی سفید است که در زمان رسیدن به رنگ سیاه در می‌آید. گونه‌ای به نام مابولو یا سیب مخملی نیز وجود دارد(Diospyros discolor ) که بومی فیلیپین می‌باشد. رسیده این گونه به رنگ قرمز روشن است.

خرماندو Diospyros lotus

خرماندو ( Diospyros lotus) ( بومی جنوب غربی آسیا و جنوب شرقی اروپا ) برای یونانیان باستان با عنوان میوه خدا شناخته شده بود یعنی Dios pyros که نام علمی این رده می‌باشد. نام انگلیسی آن (date_plum) احتمالاً از ترجمه نام فارسی آن که ترکیبی از خرما و آلوست به زبان انگلیسی راه یافته است.
درخت خرمالو : فرمانرو گیاهان – گیاهان گلدار – دولپه‌ای‌ های نو – آستریدها – راسته خلنگ ‌سانان – تیره خرمالوئیان – سرده Diospyros

 تصویر پیوند شکمی یا پوستی Bark grafting | تصویر پیوند اسکنه‌ای یا شکافی Cleft grafting | سایت آموزش پیوند درختان www.LinkTrees.ir | فیلم آموزش پیوند زدن درختان میوه

پیوند جوانه
پیوند جوانه به شکل تی (T)
پیوند سپری ( پیوند T یا T برعکس )
پیوند وصله‌ای
پیوند لوله‌ ای : در این نوع پیوند بجای اینکه فقط یک جوانه با مقداری از پوست پایه را بعنوان پیوندک مورد استفاده قرار دهند پوست درخت را به شکل استوانه یا لوله که طول ان در حدود ۳ تا ۴ سانتی‌ متر می‌ باشد و فقط یک جوانه روی آن قرار دارد جدا نموده و به همان شکل دور ساقه پایه قرار می‌دهند.
پیوند تراشه‌ ای
پیوند شکمی : در این پیوند، پیوندک فقط از یک جوانه تشکیل شده و آنرا در نقطه اختیاری از طول ساقه پایه زیر پوست قرار می‌دهند.

پیوند چوبی
پیوند اسکنه‌ ای یا شکافی
پیوند تاجی یا پوستی
پیوند ترصیعی
پیوند نیمانیم

پیوند مجاورتی
پیوند مجاورتی انتهایی
پیوند مجاورتی جانبی
پیوند مجاورتی کمانی

 DVD فیلم آموزشی تکنیکهای پیوند زنی درختان – توضیح تصویری انواع پیوند در قالب یک دی وی دی – آموزش عملی پیوند زنی بصورت کاملا تصویری
جهت دریافت فیلم آموزشی کلیه پیوند زدن درختان

فیلم آموزش کلیه پیوند های درختان

فیلم آموزشی تکنیک‌ های پیوند زنی (کل پیوند ها ) تقریبا آموزش ۲۸ نوع پیوند
لینک خرید پستی درب منزل فیلم آموزشی تکنیک‌ های پیوند زنی (کل پیوند ها )
برروی لینک زیر کلیک کنید:
http://ebazar.post.ir/link/549547

خرید پستی درب منزل فیلم آموزشی تکنیک‌ های پیوند زنی (کل پیوند ها ) | روش پیوند کلیه پیوند ها بیش از 28 نوع پیوند

نکته قبل از خرید :
– هر پیوند با فیلم پیوند و تصویر پیوند آموزش داده شده است.
– کلیه فیلم ها با کیفیت و زبان غیرفارسی می باشند.
– تاکنون بدون ناراضی.
– همچنین هزینه پستی در این روش ارزانتر از روش واریز نقدی می باشد.
– film فیلم های پیوند زدن درخت برروی یک دی وی دی dvd رایت شده و با پست post ارسال می گردد و هزینه فاکتور را درب منزل پرداخت می کنید.

 

کپی برداری با ذکر منبع مجاز می باشد”سایت آموزش پیوند درختان ( www.LinkTrees.ir ) ”
۹۱۹|۶۵|۵۹|۰۹۱۹ تماس تلفنی از ساعت ۹ صبح تا ۲۲ شب
linktrees.ads@gmail.com
منتظر نظرات و سوالات شما در مورد روش پیوند زدن درخت خرمالو هستم

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

20 نظر

 1. […] روش های پیوند درخت خرمالو و زمان پیوند درخت خرمالو تکثیر و پیوند درخت خرمالو پیوند وصله ای درخت گردو Patch budding پیوند پرتقال به نارنج چه فصلی باید انجام بشود Field Grafting Grape Vines Grafting Grape Vines فصل پیوند دستورالعمل اجرایی عملیات احداث باغ انگور شناسایی درخت زالزالک پایه زالزالک قابلیت پیوند گلابی و سیب | پیوند زالزالک […]

 2. هادی گفت:

  با تشکر خدا قوت

  • ابراهیم گفت:

   با سلام. یک درخت خرمالو دارم. برگهای بزرگ و رشد زیادی داره. الان تو سال چهارم است وهیچ گلی نداره. فقط پارسال تو تیرماه یک گل کرد وتبدیل به خرمالو شد. آیا این درخت ثمری هست یا باید اونو ببرم ویکی دیگه بکارم؟ ممنون از راهنمایی شما

 3. احمد گفت:

  با سلام درخت خرمالو دارم ۶ سال دارد ۳متر شده ۲ سال است گل می کند و می ریزد و خشک م شود گل ان و هیچ دانه خرمالو برنمی دارد.
  چکار کنم
  با تشکر

  • فرزاد گفت:

   جواب آقای احمد.احتمال زیاد منطقه شما سردسیر است و دچار سرما زدگی شکوفه میگردد برای جلوگیری از سرمازدگی چند روش انجام میشه داد.۱در ساعات ده شب موقع شکوفه دادن گلها یعنی فروردین میتوان با سم پاش آب روی درخت بپاشی تا شکوفه در امان بماند۲استفاده از حلب های هفده کیلویی که آنرا بغلاش را سوراخ کرده و در آن روغن سوخته لاستیک موتور یا کاه یا کود حیوانی بریزی و تا صبح روشن بزاری تا باعث گرم شدن هوای درختان شود اگر درختان زیادی داری باید هر ده متر یا بیشتر این را تهیه کنید تا از گرما درختان در امان باشد فقط این کارها را موقع باز شدن شکوفه انجام بدی تا موقعی که سرما زدگی از بین برود یعنی تا موقعی که گلبرگ های شکوفه بریزد.دمای زیر صفر درجه سانتیگراد تمام شکوفه ها را از بین میبرد به امید موفقیت

  • شویکلو گفت:

   با سلام . در خصوص مشکل آقایی که شکوفه های درخت خرمالوشون میریزه باید عرض کنم که در تعدادی ارقام خرمالو برخلاف بقیه ی خرمالو ها که پارتنو کارپ هستند اما اینها نر هستند و باید با پیوند نیاز گرده افشانی آنها را رفع کرد .دقت کنید اگر شکوفه ها صورتی متمایل به کرم هستند گل نر هستند و میتوان دربهار پیوند شکمی انجام داد.

 4. محمد گفت:

  آیا امکان دارد پیوند خرمالو به آلو زذ.

 5. قهرمان از همدان گفت:

  سلام خسته نباشید درخت خرمالو رو ب چه پایه از درختایی میشه پیوند زد ممنون

 6. محیا گفت:

  با سلام.
  توی باغچه منزل درخت خرمالوی سی ساله ای داریم که با هرس قهر کرد و ازون به بعد بار نداد .
  حالا میخوام ببینم میشه نهال یک دو ساله ی خرمالو رو از روش پیوند اسکنه ای روی اون درخت قدیمی سوار کرد ؟
  اگر امکانش هست بفرمایید از کجا و چجوری بهتره این کار صورت بگیره؟
  باید درخت قدیمی قطع بشه یا نه

 7. پوریا محمدی گفت:

  سلام.با تشکر از شما.میخواستم بپرسم برای تهیه درخت خرمالو پیوندی با گلابی من را راهنمایی کنید ممنون

 8. شهرام گفت:

  سلام
  امروز نهال گلدانی یک خرمالو خریدم که حدود ۲ متر قد دارد و برگهای سبزی هم دارد ولی نشانه ای از پیوند مشاهده نکردم
  نظر شما چیست؟
  آیا اگر پیوند نشده باشد مشکل دارد؟

 9. رضا حسن پور گفت:

  سلام دوستان خسته نباشید
  ایا امکانش هست ک پیوند گیلاس روی پایه درخت خرمالو سوار کنیم؟

 10. ارمین گفت:

  سلام خرمالوی وحشیرو چگونه باید تهیه کرد چجوریه میشه لطفا توضیح بدین درکل خرمالو وحشیو از کجا تهیه کنیم که پیوندک مارو روش پیوند کنیم

 11. افشین کرمانی نژاد گفت:

  با سلام خدمت شما
  لطفا راهنمایی کنید روی درخت انجیر چه درخت دیگه ای میشه پیوند زد یعنی درخت پایه انجیر هست متشکرم

ارسال سوالات و نظرات

2016 © LINK TREES | سایت آموزش پیوند درختان | فیلم جزوه آموزشی کشاورزی و منابع طبیعی|قیچی چاقوی پیوند